ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu Grodzisk Mazowiecki

Ubezpieczenie skierowane do pracodawców, którzy ubezpieczają pracowników, a także członków ich rodzin. Grupowa umowa ubezpieczenia zawierana jest przez pracodawcę na rzecz pracowników, na czas nieoznaczony.

Dla osoby po hospitalizacji ubezpieczenie to rekompensata kosztów jakie poniósł w związku
z pobytem w szpitalu czyli straty finansowe, które wynikły z przerwy w działalności zawodowej.

Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu

Przedmiotem ubezpieczenia to dzienne świadczenie szpitalne dla osoby ubezpieczonej w czasie hospitalizacji, która spowodowana została chorobą, wypadkiem czy też porodem, zaznaczyć należy,że pobyt w szpitalu musi być dłuższy niż 24 godziny.

Świadczenia te przysługują pacjentom hospitalizowanym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Rekompensata należy się pacjentowi za każdy dzień pobytu w szpitalu ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w wysokości określonej w umowie.

Jeśli chcesz się zapoznać z najlepszą ofertą na rynku w zakresie ubezpieczeń skontaktuj się z naszym doradcą.

Przejdź do zakładki „Kontakt” odwiedź nas Grodzisk Mazowiecki Pl. Króla Zygmunta Starego 16 (róg ul.Bałtyckiej i ul.Obrońców Getta) lub zadzwoń: +48 790-482-482.