Ubezpieczenie NNW Grodzisk Mazowiecki

Ubezpieczenie NNW


Następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały na terenie RP i nie tylko w zależności od posiadanej polisy są przedmiotem ubezpieczenia. Polega na uszkodzeniu ciała pogorzenie się stanu zdrowia, które powodują uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć ubezpieczonego.
Nieszczęśliwym wypadkiem są nagłe zdarzenia, które są wywołane przez przyczynę zewnętrzną w następstwie którego osoba ubezpieczona doznała uszkodzenia ciała pogorszenia się stanu zdrowia bądź zmarła.

Jeśli chcesz się zapoznać z najlepszą ofertą na rynku w zakresie ubezpieczeń skontaktuj się z naszym doradcą.

Przejdź do zakładki „Kontakt” odwiedź nas Grodzisk Mazowiecki Pl. Króla Zygmunta Starego 16 (róg ul.Bałtyckiej i ul.Obrońców Getta) lub zadzwoń: +48 790-482-482.